เด็กแต่ละวัยควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการแตกต่างกันตามช่วงวัย การเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆพร้อมกับการพัฒนาการรอบด้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อลูกน้อยของคุณ เริ่มจากการมองเห็นจนถึงสามารถคิดได้เอง จากเริ่มคลานจนสามารถวิ่งได้ ตั้งแต่เริ่มออกเสียงอ้อแอ้ จนกระทั่งช่างพูดช่างจำ และสนทนาโต้ตอบได้ และกลายเป็นมีพัฒนาการจนเป็นตัวของตัวเอง จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาด้านต่างๆมากมายที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตต่อลูกน้อยของคุณ

Show more

คิดส์สเปซ ดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กจบการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย และควบคุมหลักสูตรโดย อาจารย์ผู้จบปริญญาเอกด้านหลักสูตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการประเมินและเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจากพยาบาลวิชาชีพ และมีครูพี่เลี้ยงที่ผ่านงานด้านบริบาลเด็กเล็กจากโรงพยาบาลของรัฐ
 เรามีกิจกรรมที่ถูกออกแบบตามหลักสูตรสำหรับสร้างการเรียนรู้ในแบบต่างๆให้กับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ฝึกทักษะด้านภาษา การพูด การอยู่รวมกับผู้อื่น การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง การสร้างความคิดในเชิงบวก การฝึกแก้ปัญหา และฝึกทักษะการคิดอย่างมีระบบ
 นอกจากนี้เราจะยังมีการจัดคอร์สกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น วาดรูป ทำอาหารอย่างง่าย งานประดิษฐ์สำหรับเด็ก ภาษาอังกฤษ และสอนพิเศษตอนเย็นอีกด้วย
 เราให้ความสำคัญกับพัฒนาการหลักทั้ง 4ด้าน เพื่อให้ลูกน้อยของคุณเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
 ด้านร่างกาย เรามีโภชนาการที่ดีเหมาะสมวัยกับช่วงวัย และมีกิจกรรมที่ฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ
 ด้านอารมณ์ เน้นให้เด็กมีอารมณ์เชิงบวก รู้จักผิดถูก มีวินัย ร่าเริง แจ่มใส มีการยอมรับนับถือตัวเอง
 ด้านสังคม รู้จักแบ่งปัน อดทนรอ ช่วยเหลือผู้อื่น นำไปสู่บุคลิกภาพที่ดีและสามารถได้อย่างเหมาะสม
 ด้านสติปัญญา สามารถแก้ปัญหา มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบฝึกสมองด้วยกิจกรรมที่เราจัดขึ้น
คิดส์สเปชมีหลายโปรแกรมให้ท่านเลือกตามความเหมาะสม
 -เต็มวัน วันจันทร์ – วันศุกร์
 -เต็มวัน วันเสาร์
 -หลังเลิกเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์
 -รายวัน และรายชั่วโมง และช่วงปิดเทอม
เรามีบริการอาหารมื้อหลัก และอาหารว่าง อุปกรณ์การเรียนการสอน แชมพู สบู่ และอื่นๆอีกมากมาย

Show less


เวลา รายละเอียดการสอนและกิจกรรม
7.00น.-8.00น. รับเด็ก - ตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน
8.00น.-8.30น. กิจกรรมอิสระ ร้องเพลง - ออกกำลังกาย
9.00น.-10.00น. กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ในแบบต่างๆ
10.00น.-11.00น. กิจกรรมอิสระ ฝึกเข้าห้องน้ำ - ขับถ่าย
11.00น.-12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ทำความสะอาดร่างกาย
12.00น.-14.30น. นอนกลางวัน (เปิดเพลงพัฒนาสมอง)
14.30น.-15.30น. รับประทานของว่าง ฝึกขับถ่าย
15.30น.-16.30น. กิจกรรมด้านภาษา เล่านิทาน เรียนรู้ตัวอักษร
16.30น.-17.30น. เล่นอิสระ รอผู้ปกครองรับกลับบ้าน
รับเลี้ยงเด็กเพชรเกษม69,เพชรเกษม,รับเลี้ยงเด็ก,69,บ้านธนาภิรมย์,เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ,เลียบคลอง,ภาษีเจริญ,ฝั่งเหนือ,หนองแขม,กรุงเทพ,บางแค,พุทธมณฑลสาย2,พุทธมณฑลสาย3,คลองขวาง,เนอสเชอรี่,เนิสเชอรี่,nursery,81,63,หมู่บ้านเศรษฐกิจ,kidzpace,คิดส์สเปซ
รับเลี้ยงเด็กเพชรเกษม69,เพชรเกษม,รับเลี้ยงเด็ก,69,บ้านธนาภิรมย์,เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ,เลียบคลอง,ภาษีเจริญ,ฝั่งเหนือ,หนองแขม,กรุงเทพ,บางแค,พุทธมณฑลสาย2,พุทธมณฑลสาย3,คลองขวาง,เนอสเชอรี่,เนิสเชอรี่,nursery,81,63,หมู่บ้านเศรษฐกิจ,kidzpace,คิดส์สเปซ
รับเลี้ยงเด็กเพชรเกษม69,เพชรเกษม,รับเลี้ยงเด็ก,69,บ้านธนาภิรมย์,เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ,เลียบคลอง,ภาษีเจริญ,ฝั่งเหนือ,หนองแขม,กรุงเทพ,บางแค,พุทธมณฑลสาย2,พุทธมณฑลสาย3,คลองขวาง,เนอสเชอรี่,เนิสเชอรี่,nursery,81,63,หมู่บ้านเศรษฐกิจ,kidzpace,คิดส์สเปซ
รับเลี้ยงเด็กเพชรเกษม69,เพชรเกษม,รับเลี้ยงเด็ก,69,บ้านธนาภิรมย์,เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ,เลียบคลอง,ภาษีเจริญ,ฝั่งเหนือ,หนองแขม,กรุงเทพ,บางแค,พุทธมณฑลสาย2,พุทธมณฑลสาย3,คลองขวาง,เนอสเชอรี่,เนิสเชอรี่,nursery,81,63,หมู่บ้านเศรษฐกิจ,kidzpace,คิดส์สเปซ
รับเลี้ยงเด็กเพชรเกษม69,เพชรเกษม,รับเลี้ยงเด็ก,69,บ้านธนาภิรมย์,เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ,เลียบคลอง,ภาษีเจริญ,ฝั่งเหนือ,หนองแขม,กรุงเทพ,บางแค,พุทธมณฑลสาย2,พุทธมณฑลสาย3,คลองขวาง,เนอสเชอรี่,เนิสเชอรี่,nursery,81,63,หมู่บ้านเศรษฐกิจ,kidzpace,คิดส์สเปซ