สวัสดิการที่เด็กจะได้รับ

1. อาหารหลัก2มื้อ อาหารว่าง1มื้อ ประกอบไปด้วย อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารว่างช่วงบ่ายหลังตื่นนอน (หากบุตรหลานของท่านแพ้อาหารหรือนมชนิดใดกรุณาแจ้งครูพี่เลี้ยงด้วย ในกรณีที่แพ้มาก ขอความกรุณาให้ผู้ปกครองนำอาหารมาเองเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ทางโรงเรียนจะทำการอุ่นให้ก่อนเสิรฟ์)
2. อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น กระดาษ สี อุปกรณ์สำหรับงานศิลปะ หรืออื่นๆ ทางโรงเรียนจะเป็นผู้เตรียมให้
3. มีบันทึกพัฒนาการทุกอาทิตย์
4. อัตราครูพี่เลี้ยงและเด็กตามกฎกระทรวง ทำให้ดูแลได้ทั่วถึง
5. ชุดเครื่องนอน เช่น ที่นอน หมอน ผ้าห่ม
6. อุปกรณ์การอาบน้ำ ทำความสะอาด สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว
7. กล้องCCTVเพื่อดูลูกน้อยของท่านตลอดเวลาที่อยู่ในเนอสเซอรี่
8. มีพยาบาลมาตรวจสุขภาพเด็กทุก3เดือน
9. พื้นที่สำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้ง บ่อทราย และของเล่นที่เหมาะสมตามวัย
10. หากมีผ้าเปื้อนระหว่างสัปดาห์ เช่น ผ้าเลอะอุจจาระ, ปัสสาวะหรืออาเจียน เราจะทำความสะอาดเบื้องต้นให้ก่อน